top of page
redigerad5 (1)_edited_edited.jpg

Vad är Achillestendinit / Achillestendinos?

Ont i hälsenan

Ont i hälsenan, Achillestendinit / hälseneinflammation eller det mer vanliga patologiska tillståndet achillestendinos / hälseneirritation är främst vanligt förekommande bland Stegklinkens patienter som idrottar. "Vårdguiden1177"s text förklarar besväret bra. "Att få ont i hälsenan är vanligt, särskilt i samband med fysisk aktivitet som löpning eller hopp. Smärtan kan till exempel komma om du har tränat på ett annat sätt än du brukar, eller när du har tränat lite hårdare än tidigare. Besvären brukar kallas hälseneinflammation, fast det egentligen inte handlar om en inflammation, utan om besvär som orsakas av upprepade små skador på hälsenan.
De besvär som finns i början håller sällan i sig längre än en vecka. Ibland kan de finnas kvar under en längre tid. De allra flesta blir bättre med behandling. Risken att senan ska gå av ökar inte för att du har ont i den. Du kan också få ont i hälsenan när du blir äldre och har gått mer än vanligt, eller om du har olämpliga och ostadiga skor. Risken för besvär ökar om du är överviktig." Slutcitat.

Behandling

På stegkliniken behandlar vi hälsenesinflammation/-irritation med Stötvågsbehandling eller laser, stretching och excentriska träningsprogram. Formgjutna skoinlägg med uppbyggd hälkil fixerar foten och stoppar sträckning i ytterläge av senan vilket påskyndar läkning.

bottom of page