stegkliniken.fade.mobversion2

Enkel måttagning för din ortos

Klicka på bild för förstoring

GenuTrain & Genutrain A3

  1. Ta ett vanligt måttband och mät från knäledens mitt på utsidan av knät
  2. För att hitta det rätta stället på knät - böj knät ca 30`grader
  3. För att ta det första undre måttet(vaden), så lägger du måttbandet 12 Cm ned från knäledens mitt, se illustration. Därifrån lindar du måttbandet runt underbenet och så att det går ihop precis igen -  Lagom hårt.  Mät i centimeter(Cm) och avrunda uppåt eller nedåt till närmaste heltal. Anteckna ex. Underben = 33 Cm
  4. För att ta det övre benmåttet. Gör likadant men börja från mitten av knäleden  och mät istället 14 cm upp på låret, vilket blir mått-utgångspunkten. Ta sedan måttet runtom benet.  Mät i centimeter(Cm) och avrunda uppåt eller nedåt till närmaste heltal. Anteckna ex. Överben = 44 cm
  5. Passa nu in måttet ( ex. 33 cm under och 44 cm Överben) på tabellen nedan(1,2,3,4,5, 6) och du får nu en rätt storlek att använda för ditt köp. I exemplet hade det blivit (33 cmunderben + 44 cm Överben = Strlk 2) Storlek 2.

 

 

  1. Ta ett vanligt måttband och mät från knäledens mitt - på utsidan av knät(se bild).
  2. För att hitta det rätta stället på knät - böj knät ca 30`grader
  3. För att ta det första undre måttet(vaden), så lägger du måttbandet 15 Cm ned från knäledens mitt, se illustration. Därifrån lindar du måttbandet runt underbenet och så att det går ihop precis igen -  Lagom hårt.  Mät i centimeter(Cm) och avrunda uppåt eller nedåt till närmaste heltal. Anteckna ex. Underben = 33 Cm
  4. För att ta det övre benmåttet. Gör likadant men börja från mitten av knäleden  och mät istället 17 cm upp på låret, vilket blir mått-utgångspunkten. Ta sedan måttet runtom benet.  Mät i centimeter(Cm) och avrunda uppåt eller nedåt till närmaste heltal. Anteckna ex. Överben = 44 cm
  5. Passa nu in måttet ( ex. 33 cm under och 44 cm Överben) på tabellen nedan(1,2,3,4,5, 6) och du får nu en rätt storlek att använda för ditt köp. I exemplet hade det blivit (33 cmunderben + 44 cm Överben = Strlk 2) Storlek 2.

OBS!  behöver du strlk 6 kan det dröja upp till 2 veckors leverans.

Måttagning för din armortos

Ta ett måttband. Mät sedan omkretsmåttet 12 cm ned på din underarm - ifrån armbågen och nedåt. Passa in på skalan och hitta din storlek #.

Ta endast mått om du har onormalt Tjock underarm - eller onormalt tunn underarm. Måttet tas som på bilden.

Fot och fotledsmått

Malleotrain S eller Malleotrain Samma måttagning gäller för både malleotrain S och Malleotrain. Ta omkretsmåttet som på bilden precis på smalaste stället runt ankeln. Passa in Cm måttet i tabellen och översätt till din storlek. Klart! Bara att gå tillbaka och beställa ortosen

Ryggortoser

Använd ett måttband och ta måttet runt din midja i Cm på samma ställe som på bilden. Översätt Cm måttet till din Lumbotrainstorlek och återvänd till web-shopen för beställning.